Nhưng những gì anh ấy biết, đều là do trải nghiệm mà có. Trải nghiệm càng nhiều, hiểu biết càng cao.

https://www.facebook.com/100063770313932/videos/1028949633821657