Câm cái họng lại rồi chờ tớ đi kiếm người
https://www.youtube.com/shorts/HmVrwQU8nVM