Sức mạnh kinh người này đến từ đâu? Khổ luyện, nhìn cái tay là biết luyện dữ lắm. Còn kĩ thuật thì sao ae?
https://www.youtube.com/watch?v=XzgjiGZ7HLg