Bài võ của môn phái Thiếu Lâm Tự mô phỏng sự cương mãnh, hiểm hóc của loài hổ. #cmt #VnExpress #ThieuLamTu #hanoi
https://www.facebook.com/watch/?v=878917644046845&ref=sharing