Lúc giật cái cổ của đối phương xuống đồng thời phải hạ thấp tấn của mình xuống. Vừa có lực, vừa giữ thằng bằng tốt hơn là đứng cao lêu nghêu. Còn trong các môn võ khác nó vật cho bay người luôn 💨