Xin chào! Lâu nay mình bận công việc chuyên môn, không viết bài về Vĩnh Xuân đều đặn. Thấy các bạn đều yêu thích Vĩnh Xuân và có hỏi mình về cách tập như thế nào để có hiệu quả… Mình không phải là người giỏi truyền đạt nên những ý kiến dưới đây có