Chào các bạn! Dưới đây là những phương pháp làm giảm cơn đau sau quá trình tập luyện, rất tốt cho việc bắt đầu tập luyện Vĩnh Xuân Quyền khi chúng ta gặp phải những triệu chứng này.  Sau những buổi tập đầu tiên, hoặc tập bài mới, các cơn đau sau tập luyện bắt đầu