Đối với người Đông phương chúng ta, nội công được coi như là một trong những công phu cao nhứt, và là căn bản của nhiều ngành võ thuật. Có môn phái chỉ áp dụng vài kết quả của nội công trong kỹ thuật riêng của mình, để giúp môn sinh duy trì được khí