“Tay dính” các bài tập được chúng tôi tạm chia thành hai phần: Tập phát triển cảm giác và bắt dính Tập các đòn tay dính – ra đòn và phá thế cân bằng. Ngay từ khi bắt đầu làm quen với Tay dính, ta sẽ cảm thấy rằng khi luyện tay, sẽ mất khả