Bài viết này là tổng hợp các nguồn tư liệu trên internet về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng và võ thuật của cố võ sư Vũ Bá Quý với hi vọng tạo ra 1 thư viện đầy đủ về Vĩnh Xuân Quyền nhắm giúp ích cho mọi người tham khảo. Một đám ma

Pages 1 2 3