Thưa các bạn! Để bắt đầu học Vĩnh Xuân online, nhiều bạn nói với tôi rằng không biết phải bắt đầu tập luyện từ đâu, như thế nào, tập thế nào mới là đúng?…  Đó quả là một việc rất khó khăn vì cho dù bạn có tập theo những video hướng dẫn thì cũng