Chung Tử Đơn vào vai Diệp Vấn quá hay. Video dưới đây là hình ảnh thực chiến Bát Trảm Đao trong phim Diệp Vấn 2 do Chung Tử Đơn thể hiện. [youtube-subscribe] Hi vọng sẽ là tư liệu cho mọi người có thể nghiên cứu được.^^!