Đây là cuốn sách nói về võ thuật rất hay, của nhà văn “ngoại đạo” của Trần Việt Trung. Ông vừa là bác sĩ bắt mạch bốc thuốc, vừa là thầy dạy môn “Vĩnh Xuân Quyền”. Cuốn sách võ  không nói về võ mà chỉ tập trung viết về cách đối nhân xử thế của