Tagged: Trần Hoa Thuận

Tran Hoa Thuan 0

Tôn sư Trần Hoa Thuận

Dù nổi tiếng như vậy, nhưng Lương Tán vẫn hành nghề y và không bao giờ có ý mở lò võ. Tuy nhiên, ông cũng có vài đệ tử, trong số đó dĩ nhiên...

Danh sách các thế tay trong Vịnh Xuân Quyền 0

Thuật ngữ trong Vịnh Xuân Quyền

Đây là những thuật ngữ sử dụng trong Vịnh Xuân Quyền. Rất tốt cho việc nghiên cứu tài liệu tiếng Trung và tiếng Anh. Các bạn có thể tham khảo dưới bảng sau: Tiếng...