Tôi là AD của LHVX và tôi muốn nói với các bạn rằng “Vịnh Xuân Quyền là môn võ mà tôi yêu thích nhất”. Vì sao ư? Hãy cùng tôi xem một số luận điểm nổi bật của môn võ này nhé.