Loading...

Vịnh Xuân Quyền được phổ biến và luyện tập trên toàn thế giới bởi nó mang lại cho người tập một sức khoẻ tốt, một trí tuệ minh mẫn để làm việc. Nó dựa trên những phương pháp luyện tập đơn giản, ngắn gọn và xúc tích. Frances Straumietis nhờ luyện tập Vịnh Xuân Quyền đã