Vịnh Xuân Quyền nhằm cải thiện thể chất của người tập, bất kể là trai hay gái, là yếu hay khỏe, là già hay trẻ nếu tập Vịnh Xuân đều có lợi. Các nữ tiếp viên hàng không ở Hồng Kong chân yếu tay mềm thường xuyên phải đối phó với những khách hàng cà