Loading...

Các bạn có thể tham khảo thêm một số phương pháp thở cơ bản trong võ thuật dưới đây.  Võ sư Trương Văn Bảo – Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam  Hơi thở là yếu tố quan trọng và rất cần thiết trong đời sống con người. Người ta có thể nhịn ăn, nhịn

Trong thời gian qua, có một số bạn quí mến chi nhánh Vĩnh Xuân Nội gia Quyền hỏi chúng tôi về phương pháp thở. Như các bạn đã biết với Vĩnh Xuân Nội gia chúng tôi, một trong những trọng tâm trong công pháp và quyền thuật là luyện thở. Qua ý kiến của các