Có một câu nói rất nổi tiếng  trong võ thuật mà mình vẫn thường hay tâm đắc: “Luyện võ không luyện công, đến già vẫn như không.” Câu nói đó thật ngắn gọn. Công ở đây tức là luyện nội công. Người luyện võ thuật chỉ biết động tác bài vở mà không có nội