Trong thực chiến chớp nhoáng, đầu tiên phải dùng mắt nắm bắt mục tiêu sau đó mới quyết định tấn công hay phòng thủ: “Đầu tiên luyện mắt, thứ hai can đảm, thứ ba quyền cước”. Phương pháp: 1. Người đối luyện dùng khăn tay vẫy trước mắt người luyện tập (người luyện không nháy