Loading...

Trong video này người hướng dẫn đã sử dụng các phương pháp đỡ gạt bằng tay cơ bản của Vĩnh Xuân.  Các bạn có thể xem 18 thế tay cơ bản của Vĩnh Xuân tại địa chỉ http://video.lophocvinhxuan.com/2013/04/30/gioi-thieu-18-the-tay-trong-vinh-xuan.html Dưới đây là video hướng dẫn bạn tập đỡ đòn tấn công bằng tay trong Vĩnh Xuân.

Có những điều suy nghĩ tưởng chừng như đơn giản, nhưng khi vào thực tế mới thấy được mức độ phức tạp của vấn đề. Nhiều lúc đánh không phải là tất cả… muốn đánh rồi cuối cùng tất sẽ bị đánh. Rồi lấy đường thẳng để chế ngự đường cong… Những triết lý đơn