Bài viết này mình thấy tác gỉa đánh giá khá chính xác. Bản thân mình tập Vịnh Xuân Quyền nên thấy còn nhiều điều cần thay đổi trong môn võ cận chiến này.