SỨC MẠNH BÊN TRONG BÀI TIỂU NIỆM ĐẦU Tác giả: Từ Thượng Điền Diệp Vấn bắt đầu truyền dạy Vĩnh Xuân Quyền ở Hồng Kông tại một quán ăn của Hội Liên Hiệp Công Nhân. Vào lúc đó tôi là thư ký của hội, thế nên tôi có nhiều cơ hội ở gần ông. Trước