Ngoài lề Vĩnh Xuân, nghiên cứu tiếng hét của Lý Tiểu Long.  Khả năng biểu cảm của nét mặt, uy lực của ánh mắt và tiếng thét đều có thể trở thành vũ khí. Trước đối thủ, bạn nên quên hết những đòn thế cứng nhắc mà bạn đã được học trong võ đường mà