Nội công chính là đỉnh cao của võ thuật, nó vượt qua phạm vi vật lý đơn thuần. Và đây là một cuốn sách viết về việc  phát triển nội công trong môn Vĩnh Xuân bằng tiếng Việt rất hay, các bạn có thể tải về để nghiên cứu. Chúc các bạn thành công!