Dưới đây là Video giới thiệu một số thế võ đối kháng trong môn Muay Thái (quyền Thái), các bạn tập Vĩnh Xuân Quyền có thể nghiên cứu thêm để hiểu về môn võ này nhé. Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!