Diệp Vấn và Lý Tiểu Long, thầy là nhất đại tông sư còn trò là siêu sao võ thuật. Trong quan hệ giữa hai nhân vật này có rất nhiều giai thoại.  Bái sư vì đánh lộn bị thua Theo baike.baidu, Lý Tiểu Long sinh ra ở Mỹ nhưng tuổi thơ và thiếu niên thì