Vĩnh Xuân Quyền chiêu sinh: ND1: học ngày 3,5,7. Giờ học:từ 18h30 – 20h. Tại số 14 đường Lê Quý Đôn, phường 12 quận Phú Nhuận. Do thầy Nam Long Vân trực tiếp giảng dạy. SĐT liên lạc: 0902462079. Bạn có muốn trở thành HLV Vĩnh Xuân Quyền sau 2 năm khổ luyện.. Muốn biết