Đây là những tấm hình thú vị về Vĩnh Xuân Quyền. Từ những bức vẽ, chúng ta có thể một phần nào đó hiểu được lịch sử, nguồn gốc ra đời của môn võ này. Và sự phát triển không ngừng của môn võ cho đến ngày hôm nay, các bạn trẻ rất chú ý