Mình xin lấy tiêu đề của video này làm tiêu đề của bài viết. Đây là video hướng dẫn cách đánh phá thế Phất Thủ (Pak Da) dòng Diệp Vấn Vĩnh Xuân Quyền Hong Kong. Huấn luyện viên Phú Phạm thực hiện video, chúc các bạn luyện tập vui vẻ! Đã xuất bản vào 19-09-2012