Thực chất Quyền 108 chiến đấu là 54 đòn đánh (phải, trái). Là bài tập chiến đấu tầm gần (đoản quyền), 108 trang bị cho võ sinh Vĩnh Xuân đầy đủ các kỹ thuật đấm, đá, đỡ ở các tầm: Thượng, trung, hạ. Kết hợp với các bước tấn mã di chuyển của chân, biến hoá