Tagged: Phản công

pha don 0

Phá đòn & Phản công

Thường thường, khi bị đối phương tiến lên và đấm thẳng vào mặt, ta “thích” dùng một trong 2 cách: 1. Đưa một tay lên gạt đỡ đòn đối phương và dùng tay còn...