Bài viết này mình đăng lại từ website wingchun.com.vn, bài viết này đã được đăng trên báo Phụ Nữ Thủ Đô, số 6, ngày 8/2/2006. Vĩnh Xuân – nguồn gốc và quá trình du nhập, phát triển ở Việt Nam Vĩnh Xuân, một môn võ có nguồn gốc từ Trung Hoa vào giữa thế kỷ