Thường thường, khi bị đối phương tiến lên và đấm thẳng vào mặt, ta “thích” dùng một trong 2 cách: 1. Đưa một tay lên gạt đỡ đòn đối phương và dùng tay còn lại đánh trả đòn (phản công). 2. Dùng một tay “chặn” tay đối phương và tiến lên dùng tay còn lại