Vĩnh Xuân quyền là công thủ cùng lúc, sử dụng tốc độ thay vì sử dụng cơ bắp và mượn lực đánh của đối phương để đánh lại đối phương,. Trong hầu hết các trường hợp giao đấu giữa người nam giới và người nữ giới thì lực đánh của người nam giới sẽ luôn