Những hình ảnh sau đây (mình lưu lại từ facebook của Vĩnh Xuân Nguyễn Gia) mô tả 1 cách khoa học về tư thế Nhị Tự Kiềm Dương Mã trong Vịnh Xuân Quyền. Hãy cùng tìm hiểu nào.! Đầu gối hơi trùng xuống, lưng hơi ngả về phía sau, mắt nhìn thẳng hơi chếch lên