Loading...

Nguyễn Tế Vân (Yuen Chai Wan) sinh năm 1877 tại Quảng Đông, được phó thác sứ mệnh là Tổ sư Vịnh Xuân tại Việt Nam. Nguyễn Tế Vân được gia đình gửi đến học tại một người quen của gia đình là «Vua» Vịnh Xuân Lương Tán. Chàng thanh niên bắt đầu con đường sống

Vịnh Xuân Quyền là một môn võ ra đời ở Trung Quốc và được coi là một trong những môn thuộc Thiếu Lâm chính phái. Về lịch sử của môn võ này, hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau, tuy vậy, dựa trên những tài liệu hiện có (có thể là chưa đầy đủ),