Cuộc đời và sự nghiệp Võ thuật. Thầy Ngô Sĩ Quý sinh năm 1922 trong một gia đình khá giả ở phố Đông Kinh Nghĩa Thục (nay là các phố: Mã Mây, Hàng Bạc, Phất Lộc). Từ nhỏ ông đã ham thích âm nhạc và võ thuật. Ông được một cha đạo ở Nhà thờ