Tagged: Lục Hào Kim

vo su luc hao kim 0

Quyền sư Lục Hào Kim

Truyền nhân Vịnh Xuân quyền (trích loạt bài của Báo Thanh Niên)  Quyền Sư Lục Hào Kim.  Nói đến Vịnh Xuân quyền, những người yêu võ thuật ở vùng Sài Gòn – Chợ Lớn...