Loading...

Võ công Vĩnh Xuân nổi tiếng với những trái đấm thẳng thần tốc được biết tới qua những tên gọi như Trực Tuyến Quyền, Nhật Tự Quyền… Nhưng trong thủ pháp Vĩnh Xuân, các đòn cùi chỏ cũng sắm một vai trò không kém quan trọng. Quyền và chưởng Nắm đấm hoặc lòng bàn tay

Pages 1 2