Vĩnh Xuân được sáng lập bởi Ngũ Mai Lão Ni cách đây 300 năm. Trong số các môn phái võ thuật ở Trung Hoa, tôi thích môn Vĩnh Xuân nhất. Không phải vì tôi là võ sư Vĩnh Xuân, mà vì lý thuyết và cấu trúc của Vĩnh Xuân rất khoa học và đã đạt