Vĩnh Xuân Quyền do một người phụ nữ sáng lập ra cùng với 4 vị sư phụ của các môn phái khác nhau. Những động tác của Vĩnh Xuân cần sự mềm dẻo, kín đáo cần thiết…. Và chúng ta hãy cùng xem video này để thấy được phụ nữ, khi họ tập Vĩnh Xuân