Có hai hình thức là khởi động chung và khởi động chuyên môn. Khởi động chung bao gồm các động tác làm nóng cơ thể đơn giản, thường được người tập ở các môn thể thao khác nhau sử dụng. Bao gồm các động tác như xoay các khớp, ép dây chằng,… Trong khởi động