Đối với những đối thủ mạnh như thế này, không những phải nhanh mà còn phải hiểm nữa. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ! [youtube-subscribe]