Cơ quan chức năng Trung Quốc đã đình chỉ hoạt động nhà sản xuất bộ phim “Diệp Vấn” 3.  Theo văn phòng theo dõi thị trường điện ảnh quốc gia của Trung Quốc, sau thông tin bộ phim Diệp Vấn 3 dính nghi vấn “hư cấu” doanh thu phòng vé, Cục điện ảnh nước này