Nguyên lý các đòn đá  Để cho ra một đòn đá chính xác cần phải chú ý những điểm sau: luyện tập, nắm vững thời gian, khoảng cách vị trí, thăng bằng, đối tượng của đòn đá và độ nhanh nhậy. Nói nôm na rằng: Luyện công bách biên, thân pháp tự nhiên. Mỗi động