Tagged: đôi tay

doi tay cua Vinh Xuan 0

Đôi tay của Vĩnh Xuân Quyền

Cố Võ Sư . Hồ Nam Long, Truyền môn nhân đời thứ nhất của Quyền sư Hồ Hải Long Mỗi môn phái võ thuật xưa nay, đều có những kỹ thuật và những động...

doi tay trong vinh xuan 0

Đôi tay của Vĩnh Xuân Quyền

VS. Hồ Nam Long, Truyền môn nhân đời thứ nhất của Quyền sư Hồ Hải Long Mỗi môn phái võ thuật xưa nay, đều có những kỹ thuật và những động tác đặc thù,...