Didier Beddar là một võ sư Vịnh Xuân Quyền nổi tiếng, phong cách võ học của ông có sự ảnh hưởng của các cây đại thụ của võ học Trung Hoa như Alan Lee, William Cheung (Trương Trác Khánh), Chang Xing Liang. Ông có niềm đam mê võ học từ nhỏ, ngay từ năm 14