Trong hệ thống quyền pháp vịnh xuân, lỏng mềm là một yếu tố vô cùng quan trọng trong suốt quá trình tập luyện bộ môn công phu này . Nếu tập Vịnh Xuân mà không đạt được kĩ năng lỏng mềm thì sự thành công sẽ bị hạn chế, vậy lỏng mềm là gì? Và