Thực tế, xô đẩy hay quật ngã là những đòn thế rất hay được sử dụng, trong Vịnh Xuân Quyền cũng đưa ra những kĩ thuật khoá, kéo, xô để khiến đối phương mất thăng bằng hoặc ngã. Những kĩ năng này đòi hỏi sự tinh tế, khéo léo mới có thể áp sát (nhập